Látogatóink száma 2009.10.01. óta: 495437   Jelenleg on-line: 5   akadálymentes verzió
 
 

A földhivatali, valamint az ingatlanokkal kapcsolatos más hatósági eljárásban a hatóságok, a bíróságok, ügyészségek, önkormányzatok az ingatlan-nyilvántartás aktuális tartalmát (adatok, jogok, tények) kötelesek használni! Ehhez a földhivatal biztosítja az ingatlan-nyilvántartás tartalmának - jogszabályok által meghatározott korlátok közötti - megismerését. Az ingatlan nyilvántartás nyilvános, a tulajdoni lapok tartalma korlátozás nélkül megismerhető: azt bárki megtekintheti, arról feljegyzést készíthet, vagy hiteles másolatot kérhet.
Az adatszolgáltatás során az ingatlan-nyilvántartási adatbázisból történő lekérdezés kizárólag az ingatlan adatai alapján történhet, azaz a település neve és az ingatlan helyrajzi száma szerint.

Tulajdoni lapok név szerinti lekérdezéséhez személyi adat (pl. tulajdonos neve) felhasználása csak bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság kérelmére, törvényben meghatározott feladatai ellátására, illetve a közjegyző előtti hagyatéki eljáráshoz engedélyezett, egyéb esetben tilos.
Az adatszolgáltatásért jogszabályban meghatározott összegű díjat kell fizetni.

Tulajdoni lap másolat, típusai:

  • szemle másolat (csak az érvényes bejegyzéseket tartalmazza),
  • teljes másolat (az érvényes és törölt bejegyzéseket egyaránt tartalmazza).

A hatósági és egyéb (pl. pénzintézeti, hagyatéki) eljárásokhoz jellemzően szemle, sok tulajdonos esetén esetleg részleges másolat szükséges.
Az ingatlan-nyilvántartás tartalma nyilvános, abba bárki - a személyi adatainak nyomtatványon történő regisztrációját követően - betekinthet, illetve arról tulajdoni lap másolatot kérhet.

Földhasználati lap:

2010. január 1-től a földhasználati nyilvántartásból szolgáltaható lap másolat díja oldalanként  800 Ft.

Térképmásolat:

Térképmásolat jellemzően más hatóságok előtti eljáráshoz szükséges (pl.: építési engedélyhez). A térképmásolat minden esetben díjköteles!

Teljeskörű adatszolgáltatás:

Földmérési tevékenységet folytató magán és jogi személyek igénylik általában a teljeskörű adatszolgáltatást, melynek során a térkép, geodéziai alappont és tulajdoni lap adatok szolgáltatására kerül sor díjfizetés ellenében. Ezen adatok ingatlanrendező földmérő minősítéssel rendelkező megrendelőnek szolgáltatható ki.

Iratmásolat:

Általános szabály, hogy a földhivatal okirattárában lévő okiratba csak a jogosult/kötelezett teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közjegyzői okiratba foglalt engedélyével lehet betekinteni, illetve arról másolatot kiadni.

Adatszolgáltatás TAKARNET hálózaton:

Lehetőség van a TAKARNET hálózaton keresztül a fenti típusú tulajdoni lap másolat szolgáltatására az ország összes ingatlanáról bármelyik földhivatalban helyrajzi szám és az ingatlan címe szerint és ezekről nem hiteles térképmásolat is kérhető.

Nyomtatóbarát verzió