Látogatóink száma 2009.10.01. óta: 495434   Jelenleg on-line: 2   akadálymentes verzió
 
 

A földhivatalok szervezeti felépítésében a földhasználati, földvédelmi és földminősítési tevékenység egy osztály feladatkörébe tartozóan jelenik meg.
Ennek során a földhasználati nyilvántartással, a termőföld védelmével (főként mennyiségi védelem), valamint a földminősítéssel kapcsolatos hatósági munkák végzése hárul a területen dolgozó munkatársakra.

 A szakvonal által a három főbb feladatkör ellátása során végzett tevékenység:

 • Földhasználati nyilvántartás vezetése.
 • A termőföldek végleges és időleges más célú hasznosításával kapcsolatos kérelmek elbírálása, a belterületbe történő becsatolás földügyi, ingatlanügyi eljárás folytatása.
 • Hatósági feladatkör a termőföldek engedély nélküli végleges és időleges más célú hasznosításával kapcsolatos eljárás folytatása.
 • Termőföld ingatlanok rendeltetésszerű hasznosításának folyamatos ellenőrzése, a parlagfű mentesítéssel kapcsolatos hatósági feladatokból a felderítés hárul a földhivatalokra.
 • A földminősítés feladatkör végzése során az ingatlan-nyilvántartásban megjelenő művelési ág vizsgálata, helyszíni osztályba sorozások, termőföldterületek minőségi osztályának megállapítása. A nyilvántartáshoz kapcsolódó községi és járási mintaterek karbantartása.
 • A termőföldterületeket érintő más hatósági eljárásokban szakhatóságként való részvétel (pl. Nemzeti Hírközlési Hatóság, Bányakapitányság előtti eljárásokban).
 • Honvédelmi és rendészeti célú termőföld igénybevétel esetén az előkészítő eljárásban való részvétel.

A mezőgazdászi tevékenység során a termelőszövetkezeti részarány kiadásokkal, birtok összevonási célú önkéntes földcserékkel, az osztatlan közös tulajdon megszüntetésére az állam által vállalt, valamint a nemzeti földalapba tartozó földekre vonatkozó földhivatali feladatokkal összefüggő munkák végzésébe is bekapcsolódnak munkatársaink.

Szakterületünk munkájában alkalmazandó főbb jogszabályok:

 • 1994. évi LV. Törvény a termőföldről
 • 105/1999 (XII. 22.) FVM rendelet a földminősítés részletes szabályairól szóló,
 • A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 63/2005. (IV.8.) Korm. rendelet
 • 2007. évi CXXIX. Törvény a termőföld védelméről
 • 356/2007 (XII. 23.) Korm. rendelet, A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól
 • 2008.évi XLVI. Törvény, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló
 • 211/2008. (VIII.30.) Korm. rendelet, a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállípatásának és igénylésének részletes szabályairól szóló
 • 155/2009. (XI.16.) FVM rendelet, a földhasználati nyilvántartásból való adatszolgáltatásra vonatkozó igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és a díjfizetés részletes szabályairól.
Nyomtatóbarát verzió