Látogatóink száma 2009.10.01. óta: 495455   Jelenleg on-line: 23   akadálymentes verzió
 
 

A föld, mint termelőeszköz minden társadalom életében fontos szerepet töltött és tölt be. A föld birtoklása társadalmi rangot jelentett, az abból származó gazdasági előnyök pedig módot nyújtottak a jövedelemszerzésre, vagyonfelhalmozásra és a tőkebefektetésre. A földekkel és ingatlanokkal, ezeken belül is a termőföldekkel, azok tulajdonával, használatával, ha nem is teljes körűen, de a jelenlegi időkben is a legtöbb magyar állampolgár kapcsolatba kerül. A földügyi szakigazgatási feladatokat – ha jogszabály kivételt nem tesz – első fokon a járási földhivatal, másodfokon a megyei földhivatal látja el. A földügyi szakigazgatás központi szakmai irányítását a Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztálya végzi. A kormány földmérési és térinformatikai államigazgatási szerve a Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI). A Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (NKP NKft.) feladata a digitális állami földmérési alaptérképek elkészítésével és annak finanszírozásával kapcsolatos tevékenység.

Nyomtatóbarát verzió